You are here

Cần biết về chuyên nghiệp

CHUYÊN NGHIỆP

05/18/2015

Đề tài có dây hoặc không dây cho guitar là một chủ đề được bàn luận rất nhiều. Rất nhiều ý kiến cho rằng các cài đặt sẽ ảnh hưởng đến chất âm, nhưng vấn đề thật sự lại là ứng dụng và đường truyền tín hiệu. Bài viết này sẽ bao gồm những yếu tố cơ bản về các thực tiễn tốt cho mỗi cài đặt, và đưa ra kết luận để bạn suy xét dựa trên các yêu cầu của mình.

05/18/2015

Trong giới âm thanh, không có cuộc tranh luận nào sôi nổi hơn về sự đối đầu giữa analogue và digital. Các tín đồ âm thanh sẽ tranh luận về đề tài này hàng giờ đồng hồ, để đi đến một kết luận trộn lẫn giữa những điều lợi và bất lợi của cả hai bên.

01/26/2015

Under construction

01/15/2014

Under construction

01/26/2015

Under construction

lắp đặt camera