You are here

Tuyển dụng

Tiếng Ngọc audio thông báo tuyển dụng ở các vị trí: 

  • Giám đốc Điều hành
  • Giám đốc Kinh doanh
  • Nhân viên Kinh doanh
  • Nhân viên Kỹ thuật
  • Kế toán Thuế
  • Kế toán Nội bộ
  • Nhân viên Giao hàng

 Ưu tiên: Có kinh nghiệm thực tế. 

 Lương cao – Cơ hội nhiều – Môi trường thân thiện. 

 

 

Liên hệ:

 

http://tng.com.vn/; 198 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TPHCM

lắp đặt camera