Brands

Onkyo

Thương hiệu Audio hàng đầu Nhật Bản

feature Products

New

Product 1

Ultra-Compact 150-Watt PA/Monitor Speaker System

See more
New

Product 2

Ultra-Compact 150-Watt PA/Monitor Speaker System

See more
New

MX391z

Ultra-Compact 150-Watt PA/Monitor Speaker System

See more
New

Product 4

Ultra-Compact 150-Watt PA/Monitor Speaker System

See more
New

Product 5

Ultra-Compact 150-Watt PA/Monitor Speaker System

See more

News & Events

Vietnam International Broadcast & AV show (VIBA) 03

Fri, 23/11/2018

Vietnam International Broadcast & AV show (VIBA), một trong những triển lãm về audio lớn nhất Việt Nam, được tổ chức thường niên tại Thành phố Hồ Chí Minh an...

See more

Vietnam International Broadcast & AV show (VIBA) 02

Sat, 15/09/2018

Vietnam International Broadcast & AV show (VIBA), một trong những triển lãm về audio lớn nhất Việt Nam, được tổ chức thường niên tại Thành phố Hồ Chí Minh an...

See more

Vietnam International Broadcast & AV show (VIBA) 01

Thu, 13/09/2018

Vietnam International Broadcast & AV show (VIBA), một trong những triển lãm về audio lớn nhất Việt Nam, được tổ chức thường niên tại Thành phố Hồ Chí Minh an...

See more
Youtube Facebook Instagram Phone Favorite