ARENA Series

dB Technologies ARENA SW18

Loa 2-way loại passive thuộc dòng Arena của dB Technologies dành cho hệ thống sân khấu lớn.

Xem thêm

dB Technologies ARENA SW15

Loa 2-way loại passive thuộc dòng Arena của dB Technologies dành cho hệ thống sân khấu lớn.

Xem thêm

dB Technologies ARENA 15

Loa 2-way loại passive thuộc dòng Arena của dB Technologies dành cho hệ thống sân khấu lớn.

Xem thêm

dB Technologies ARENA 12

Loa 2-way loại passive thuộc dòng Arena của dB Technologies dành cho hệ thống sân khấu lớn.

Xem thêm

dB Technologies ARENA 10

Loa 2-way loại passive thuộc dòng Arena của dB Technologies dành cho hệ thống sân khấu lớn.

Xem thêm

dB Technologies ARENA 8

Loa 2-way loại passive thuộc dòng Arena của dB Technologies dành cho hệ thống sân khấu lớn.

Xem thêm
Youtube Facebook Instagram Phone Favorite