DVA Series

dB Technologies DVA MS12

Loa active bass-reflex kết hợp subwoofer, đến từ hãng âm thanh sân khấu chuyên dụng dB Technologies.

Xem thêm

dB Technologies DVA K5

Loa passive 2 đường tiếng, đến từ hãng âm thanh sân khấu chuyên dụng dB Technologies.

Xem thêm

dB Technologies DVA M2M + DVA M2S

Combo loa gồm 2 loa active module 2 đường tiếng, một loa master và một loa slave, thuộc dòng loa sân khấu DVA , đến từ hãng âm thanh dB Technologies.

Xem thêm

dB Technologies DVA KS20

Loa active bassreflex-horn kết hợp với subwoofer, thuộc hệ thống loa DVA chuyên dụng dành cho sân khấu, đến từ hãng âm thanh sân khấu chuyên dụng dB Technolo...

Xem thêm

dB Technologies DVA KS10

Loa active semi-horn kết hợp với subwoofer, thuộc hệ thống loa DVA chuyên dụng dành cho sân khấu, đến từ hãng âm thanh sân khấu chuyên dụng dB Technologies.

Xem thêm
Youtube Facebook Instagram Phone Favorite