VIO Series

dB Technologies VIO S118

Loa active dành cho hệ thống sân khấu, thuộc dòng VIO của dB Technologies.

Xem thêm

dB Technologies VIO L208

Loa sân khấu thuộc dòng VIO của dB Technologies.

Xem thêm

dB Technologies VIO S218

Loa sân khấu có tích hợp subwoofer thuộc dòng VIO của dB Technologies.

Xem thêm

dB Technologies VIO S118R

Loa active subwoofer dành cho hệ thống sân khấu, thuộc dòng VIO của dB Technologies.

Xem thêm

dB Technologies VIO L212

Loa sân khấu thuộc dòng VIO của dBTechnologies, âm thanh tuyệt vời, dễ dàng set-up và vận chuyển.

Xem thêm

dB Technologies VIO L210

Loa sân khấu thuộc dòng VIO của dB Technologies.

Xem thêm

dB Technologies VIO S318

Loa sân khấu có tích hợp subwoofer thuộc dòng VIO của dB Technologies.

Xem thêm
Youtube Facebook Instagram Phone Favorite