Microphones Có Dây

Shure PGA58

Microphone thuộc dòng PGA của Shure, sử dụng trong biểu diễn.

Xem thêm

Shure MV51

Microphone thuộc dòng Motiv của Shure, chuyên dụng dành cho thu âm biển diễn.

Xem thêm

Shure WL185

MIcrophone có dây nhỏ gọn đến từ Shure.

Xem thêm

Shure MVi

DIgital audio interface thuộc dòng Motiv của Shure.

Xem thêm

Shure MV88 - Video Version

Microphone thuộc dòng Motiv của Shure, tương thích với iOS và android.

Xem thêm

Shure MX153

Microphone cài tai nhỏ gọn, dành cho thuyết trình.

Xem thêm

Shure MX150

Microphone kẹp áo nhỏ gọn, dành cho thuyết trình.

Xem thêm

Shure PGA31

Bộ micro đeo tai đến từ Shure, sử dung trong biểu diễn.

Xem thêm

Shure CVL

Microphone nhỏ gọn đến từ Shure, chuyên dung thu âm thuyết trình, hội họp.

Xem thêm

Shure PGA56

Microphone thuộc dòng dòng chuyên dụng cho biểu diễn sân khấu và phòng thu của Shure.

Xem thêm

Shure PGA52

Microphone thuộc dòng dòng chuyên dụng cho biểu diễn sân khấu và phòng thu của Shure.

Xem thêm

Shure PGA48

Microphone thuộc dòng dòng chuyên dụng cho biểu diễn sân khấu và phòng thu của Shure.

Xem thêm
Youtube Facebook Instagram Phone Favorite