Bộ Trộn và Xử Lý Tín Hiệu

ANT ANTMIX 24FX USB

Bộ trộn âm thanh 24 kênh thuộc dòng ANTMIX đến từ hãng ANT (Advanced Native Technologies)

Xem thêm

ANT ANTMIX 16FX USB

Bộ trộn âm thanh 16 kênh thuộc dòng ANTMIX đến từ hãng ANT (Advanced Native Technologies)

Xem thêm

ANT ANTMIX 12FX

Bộ trộn âm thanh 12 kênh thuộc dòng ANTMIX đến từ hãng ANT (Advanced Native Technologies)

Xem thêm

ANT ANTMIX 8FX

Bộ trộn âm thanh 8 kênh thuộc dòng ANTMIX đến từ hãng ANT (Advanced Native Technologies)

Xem thêm

ANT ANTMIX 6FX

Bàn trộn âm thanh 6 kênh thuộc dòng ANTMIX đến từ hãng ANT (Advanced Native Technologies)

Xem thêm
Youtube Facebook Instagram Phone Favorite