Receivers

Onkyo TX-RZ830

Receiver chuẩn 9.2 dành cho hệ thống giải trí gia đình, đến từ Onkyo, Nhật Bản.

Xem thêm

Onkyo TX-8270

Receiver 2 kênh, có tích hợp DAC xử lý âm thanh chất lượng cao cùng kết nối Bluetooth, Wifi.

Xem thêm

Onkyo TX-8250

Receiver 2 kênh, có tích hợp DAC xử lý âm thanh chất lượng cao cùng kết nối Bluetooth, Wifi.

Xem thêm

Onkyo TX-8220

Receiver 2 kênh, có tích hợp DAC xử lý âm thanh chất lượng cao cùng kết nối Bluetooth.

Xem thêm

Onkyo TX-NR636

Receiver Dolby Atmos 5.2 dành cho hệ thống giải trí gia đình.

Xem thêm

Onkyo TX-NR717

Receiver Dolby Atmos 7.2 dành cho hệ thống giải trí gia đình.

Xem thêm

Onkyo TX-NR555

Receiver Dolby Atmos 7.2 dành cho hệ thống giải trí gia đình.

Xem thêm

Onkyo TX-NR3010

Receiver chuẩn 9.2 với nhiều công nghệ giải trí hiện đại.

Xem thêm

Onkyo TX-NR1030

Receiver chuẩn 9.2 với nhiều công nghệ giải trí hiện đại.

Xem thêm

Onkyo TX-NR1010

Receiver chuẩn 7.2 với nhiều công nghệ giải trí hiện đại.

Xem thêm

Onkyo TX-SR393

Receiver Dolby Atmos 5.2 dành cho hệ thống giải trí gia đình.

Xem thêm

Onkyo TX-8130

Receiver 2 kênh, có tích hợp DAC xử lý âm thanh chất lượng cao.

Xem thêm
Youtube Facebook Instagram Phone Favorite