Microphones Có Dây

Shure PGA58

Microphone thuộc dòng dòng chuyên dụng cho biểu diễn sân khấu và phòng thu của Shure.

Xem thêm

Shure PGA56

Microphone thuộc dòng dòng chuyên dụng cho biểu diễn sân khấu và phòng thu của Shure.

Xem thêm

Shure PGA52

Microphone thuộc dòng dòng chuyên dụng cho biểu diễn sân khấu và phòng thu của Shure.

Xem thêm

Shure PGA48

Microphone thuộc dòng dòng chuyên dụng cho biểu diễn sân khấu và phòng thu của Shure.

Xem thêm

Shure PG42USB

Microphone thuộc dòng dòng chuyên dụng cho biểu diễn sân khấu và phòng thu của Shure.

Xem thêm

Shure PGA31

Microphone thuộc dòng dòng chuyên dụng cho biểu diễn sân khấu và phòng thu của Shure.

Xem thêm

Shure PGA27

Microphone thuộc dòng dòng chuyên dụng cho biểu diễn sân khấu và phòng thu của Shure.

Xem thêm

Shure PGA181

Microphone thuộc dòng dòng chuyên dụng cho biểu diễn sân khấu và phòng thu của Shure.

Xem thêm

Shure PG27USB

Microphone thuộc dòng dòng chuyên dụng cho biểu diễn sân khấu và phòng thu của Shure.

Xem thêm

Shure MVL

Microphone thuộc dòng Motiv của Shure, tương thích với smartphone và tablet, dành cho phỏng vấn trực tiếp.

Xem thêm

Shure MV51

Microphone thuộc dòng Motiv của Shure, chuyên dụng dành cho thu âm biển diễn.

Xem thêm

Shure MV5

Microphone thuộc dòng Motiv của Shure, chuyên dụng dành cho thu âm biển diễn.

Xem thêm
Youtube Facebook Instagram Phone Favorite