Shure SLXD24/B87A

Bộ microphone không dây bao gồm receiver thu tín hiệu SLXD4 và microphone không dây SLXD2/B58 thuộc dòng sản phẩm SLXD của Shure.

Xem thêm

Shure SLXD24/SM58

Bộ microphone không dây bao gồm receiver thu tín hiệu SLXD4 và microphone không dây SLXD2/B58 thuộc dòng sản phẩm SLXD của Shure.

Xem thêm

Shure SLXD24D/B58

Bộ microphone không dây bao gồm dual receiver thu tín hiệu SLXD4D và 2 microphone không dây SLXD2/B58 thuộc dòng sản phẩm SLXD của Shure.

Xem thêm

Shure SLXD24/B58

Bộ microphone không dây bao gồm receiver thu tín hiệu SLXD4 và microphone không dây SLXD2/B58 thuộc dòng sản phẩm SLXD của Shure.

Xem thêm

Shure SLXD4

Receiver thu tín hiệu SLXD4 thuộc hệ thống microphone không dây SLXD của Shure.

Xem thêm

Shure SLXD4D

Receiver thu tín hiệu SLXD4D thuộc hệ thống microphone không dây SLXD của Shure.

Xem thêm

Shure SLXD1

Bộ truyền sóng SLX-D1 tương thích với hệ thống không dây SLX-D của Shure.

Xem thêm

Shure MXA910

Microphone MXA910 là bước tiến mới nhất thuộc dòng sản phẩm micro gắn trần Microflex® Advance™ Ceiling Array từ Shure.

Xem thêm

Shure MXN5W-C

Loa âm trần với công nghệ kết nối mạng nội bộ, nằm trong hệ thống âm thanh hội họp Microflex của Shure.

Xem thêm

Shure MXA710

Microphone thanh với công nghệ định hướng thu âm của Shure, dành cho hệ thống phòng họp.

Xem thêm

Shure WL184

MIcrophone có dây dạng kẹp áo nhỏ gọn đến từ hãng âm thanh chuyên nghiệp Shure, Mỹ.

Xem thêm

Shure WL183

MIcrophone có dây dạng kẹp áo nhỏ gọn đến từ hãng âm thanh chuyên nghiệp Shure, Mỹ.

Xem thêm

Shure WL93

Microphone có dây dạng kẹp áo siêu nhỏ đến từ hãng âm thanh chuyên nghiệp Shure, Mỹ.

Xem thêm

Shure MXWAPT8

Bộ thu phát tín hiệu dành cho các sản phẩm không dây dòng Microflex, đến từ hãng âm thanh chuyên nghiệp Shure, Mỹ.

Xem thêm

Shure MXWAPT4

Bộ thu phát tín hiệu dành cho các sản phẩm không dây dòng Microflex, đến từ hãng âm thanh chuyên nghiệp Shure, Mỹ.

Xem thêm

Shure MXWANI8

Bộ nhận tín hiệu dành cho các sản phẩm không dây, đến từ hãng âm thanh chuyên nghiệp Shure, Mỹ.

Xem thêm

Shure MXW8

Đế để bàn cho microphone cổ ngỗng kết hợp với bộ truyền sóng, tương thích với hệ thống Microflex không dây, đến từ hãng âm thanh chuyên nghiệp Shure, Mỹ.

Xem thêm

Shure MXWNCS8

Đế sạc 8 cổng dành cho các sản phẩm không dây, đến từ hãng âm thanh chuyên nghiệp Shure, Mỹ.

Xem thêm

Shure MXW6

Microphone đa hướng kết hợp với bộ truyền sóng, tương thích với hệ thống Microflex, đến từ hãng âm thanh chuyên nghiệp Shure, Mỹ.

Xem thêm

Shure MXWANI4

Bộ nhận tín hiệu dành cho các sản phẩm không dây, đến từ hãng âm thanh chuyên nghiệp Shure, Mỹ.

Xem thêm

Shure MXWNCS4

Đế sạc 4 cổng dành cho các sản phẩm không dây, đến từ hãng âm thanh chuyên nghiệp Shure, Mỹ.

Xem thêm

Shure MXW1

Bộ truyền sóng lai, đeo trên người thuộc hệ thống microphone Microflex của Shure.

Xem thêm

Shure MX418

Microphone dạng cổ ngỗng với nhiều phiên bản, đến từ hãng âm thanh chuyên nghiệp Shure, Mỹ.

Xem thêm

Shure MX415

Microphone dạng cổ ngỗng đến từ hãng âm thanh chuyên nghiệp Shure, Mỹ.

Xem thêm

Shure MX410LP

Microphone dạng cổ ngỗng đến từ hãng âm thanh chuyên nghiệp Shure, Mỹ.

Xem thêm

Shure MX405LP

Microphone dạng cổ ngỗng đến từ hãng âm thanh chuyên nghiệp Shure, Mỹ.

Xem thêm

Shure MX890

Chân đế dành cho microphone cổ ngỗng kết hợp bộ truyền sóng không dây thuộc dòng Microflex đến từ hãng âm thanh chuyên nghiệp Shure, Mỹ.

Xem thêm

Shure MX690

Microphone đa hướng không dây thuộc dòng Microflex đến từ hãng âm thanh chuyên nghiệp Shure, Mỹ.

Xem thêm

Shure MX395B

Microphone đa hướng lắp đặt chìm, thuộc dòng Microflex đến từ hãng âm thanh chuyên nghiệp Shure, Mỹ.

Xem thêm

Shure MX393

Microphone đa hướng thuộc dòng Microflex, đến từ hãng âm thanh chuyên nghiệp Shure, Mỹ.

Xem thêm

Shure MX412

Microphone dạng cổ ngỗng với nhiều phiên bản khác nhau đến từ hãng âm thanh chuyên nghiệp Shure, Mỹ.

Xem thêm

Shure WL185

MIcrophone có dây dạng kẹp áo nhỏ gọn đến từ hãng âm thanh chuyên nghiệp Shure, Mỹ.

Xem thêm

Shure MX153

Microphone cài tai nhỏ gọn, dành cho thuyết trình.

Xem thêm

Shure MXW2/SM58

Bộ microphone không dây thuộc dòng Microflex của Shure, sử dụng trong biểu diễn.

Xem thêm

Shure MXA310

Microphone âm trần thuộc dòng Microflex Advance đến từ Shure.

Xem thêm

Shure MX150

Microphone kẹp áo nhỏ gọn, dành cho thuyết trình.

Xem thêm

Shure QLXD4A

Receiver thu tín hiệu QLXD4A thuộc hệ thống microphone không dây của Shure.

Xem thêm

Shure QLXD2/SM58

Micrphone không dây gồm microphone SM58 và bộ truyền sóng QLXD2.

Xem thêm

Shure QLXD2/B87A

Micrphone không dây gồm Beta 87A và bộ truyền sóng QLXD2.

Xem thêm

Shure QLXD2/B87C

Micrphone không dây gồm Beta 87C và bộ truyền sóng QLXD2.

Xem thêm

Shure QLXD1

Bộ truyền sóng QLXD1 tương thích với hệ thống không dây BLX của Shure.

Xem thêm

Shure QLXD2/B58

Hệ thống microphone không dây gồm BETA 58A, bộ truyền sóng BLX2, tương thích với hệ thống BLX.

Xem thêm

Shure ULXD8

Chân đế tích hợp bộ truyền sóng của các bộ microphone dạng cổ ngỗng thuộc dòng ULX-D của Shure

Xem thêm

Shure ULXD6

Thiết bị truyền sóng trung gian hỗ trợ cho bộ truyền sóng của các bộ microphone không dây thuộc dòng QLX-D và ULX-D.

Xem thêm

Shure ULXD4DE

Receiver thu tín hiệu ULXD4D thuộc hệ thống microphone không dây của Shure.

Xem thêm

Shure ULXD4A

Receiver thu tín hiệu ULXD4 thuộc hệ thống microphone không dây của Shure.

Xem thêm

Shure ULXD1

Bộ truyền sóng ULXD tương thích với hệ thống không dây ULX-D của Shure.

Xem thêm

Shure ULXD2/B58

Hệ thống microphone không dây gồm BETA 58A, bộ truyền sóng ULXD2, tương thích với hệ thống ULX-D

Xem thêm

Shure ULXD2/SM58

Micrphone không dây gồm microphone SM58 và bộ truyền sóng ULXD2.

Xem thêm

Shure SVX288E/PG58

Hệ thống không dây của Shure gồm 2 microphone PG58 kèm theo bộ nhận SVX2 và receiver dual SVX88 dành cho trình diễn sân khấu.

Xem thêm

Shure SVX188E/CVL

Hệ thống không dây của Shure gồm 2 microphone CVL, 2 bộ nhận SVX1 và receiver dual SVX88 dành cho thuyết trình.

Xem thêm

Shure SVX24E/PG58

Microphone không dây và bộ thu chuyên dùng trong biểu diễn của Shure.

Xem thêm

Shure SVX14E/PGA31

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone PGA31, bộ nhận SVX1 và receiver SVX4 dành cho thuyết trình.

Xem thêm

Shure SVX14E/CVL

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone CVL, bộ nhận SVX1 và receiver SVX4 dành cho thuyết trình.

Xem thêm

Shure SVX24E/PG28

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone PG28 và receiver SVX4 dành cho sân khấu chuyên dụng.

Xem thêm

Shure BLX14A/P31

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone đeo tai PGA31, bộ nhận BLX1 và receiver BLX4 dành cho thuyết trình.

Xem thêm

Shure BLX4

Receiver thu tín hiệu BLX4 thuộc hệ thống microphone không dây của Shure.

Xem thêm

Shure BLX14RA/CVL

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone CVL, bộ nhận BLX1 và receiver BLX4R dành cho thuyết trình.

Xem thêm

Shure BLX14RA/W85

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone dây WL185, bộ nhận BLX1 và receiver BLX4 dành cho thuyết trình

Xem thêm

Shure BLX4RA

Receiver BLX4R phiên bản tủ rack thuộc hệ thống không dây BLX của Shure.

Xem thêm

Shure BLX14RA/SM31

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone SM31, bộ nhận BLX1 và receiver BLX4 phiên bản dành cho tủ rack dành cho thuyết trình.

Xem thêm

Shure BLX14A/SM31

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone SM31, bộ nhận BLX1 và receiver BLX4 dành cho thuyết trình.

Xem thêm

Shure BLX2/B58

Hệ thống microphone không dây gồm BETA 58A, bộ truyền sóng BLX2, tương thích với hệ thống BLX.

Xem thêm

Shure BLX24A/B58

Hệ thống micrphone không dây gồm BETA 58A, bộ truyền sóng BLX2 và receiver BLX4.

Xem thêm

Shure BLX288A/B58

Hệ thống micrphone không dây gồm BETA 58A, bộ truyền sóng BLX2 và receiver dual BLX88.

Xem thêm

Shure BLX24RA/B58

Hệ thống micrphone không dây gồm BETA 58A, bộ truyền sóng BLX2 và receiver BLX4 phiên bản dành cho tủ rack.

Xem thêm

Shure BLX14A/CVL

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone CVL, bộ nhận BLX1 và receiver BLX4 dành cho thuyết trình.

Xem thêm

Shure BLX1

Bộ truyền sóng BLX1 tương thích với hệ thống không dây BLX của Shure.

Xem thêm

Shure BLX288A/CVL

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone SM58 kèm bộ truyền sóng BLX2, microphone dạng cài áo CVL kèm bộ truyền sóng BLX1 và bộ thu tín hiệu đôi BLX88

Xem thêm

Shure BLX288A/SM58

Hệ thống micrphone không dây gồm SM58, bộ truyền sóng BLX2 và receiver dual BLX88.

Xem thêm

Shure BLX24RA/SM58

Hệ thống micrphone không dây gồm SM58, bộ truyền sóng BLX2 và receiver BLX4 phiên bản dành cho tủ rack.

Xem thêm

Shure BLX24A/SM58

Hệ thống micrphone không dây gồm SM58, bộ truyền sóng BLX2 và receiver BLX4.

Xem thêm

Shure BLX2/SM58

Microphone không dây gồm SM58 kết hợp với bộ truyền sóng BLX2, tương thích với receiver thuộc dòng BLX của Shure.

Xem thêm

Shure BLX2/PG58

Microphone không dây gồm PG58 kết hợp với bộ truyền sóng BLX2, tương thích với receiver thuộc dòng BLX của Shure.

Xem thêm

Shure BLX288A/PG58

Hệ thống micrphone không dây gồm PG58, bộ truyền sóng BLX2 và receiver dual BLX88.

Xem thêm

Shure BLX24A/PG58

Hệ thống micrphone không dây gồm PG58, bộ truyền sóng BLX2 và receiver BLX4.

Xem thêm

Shure BLX24RA/PG58

Hệ thống micrphone không dây gồm PG58, bộ truyền sóng BLX2 và receiver BLX4 phiên bản dành cho tủ rack.

Xem thêm

Shure SLX1

Bộ truyền sóng SLX1 tương thích với hệ thống không dây SLX của Shure.

Xem thêm

Shure SLX4

Receiver thu tín hiệu SLX4 thuộc hệ thống microphone không dây SLX của Shure.

Xem thêm

Shure SLX2/BETA87

Micrphone không dây gồm BETA87A hoặc BETA87C và bộ truyền sóng SLX2.

Xem thêm

Shure SLX24A/BETA87

Hệ thống micrphone không dây gồm microphone Beta 87A kết hợp với bộ truyền sóng SLX2 và receiver SLX4.

Xem thêm

Shure SLX2/BETA58

Micrphone không dây gồm Beta 58A và bộ truyền sóng SLX2.

Xem thêm

Shure SLX24A/BETA58

Hệ thống micrphone không dây gồm Beta 58A, bộ truyền sóng SLX2 và receiver SLX4.

Xem thêm

Shure SLX2/SM58

Microphone SM58 kèm theo bộ truyền sóng SLX2, tương thích với hệ thống không dây SLX của Shure.

Xem thêm

Shure SLX24A/SM58

Hệ thống micrphone không dây gồm SM58, bộ truyền sóng SLX2 và receiver SLX4.

Xem thêm

Shure SLX124/85/SM58

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone SM58 kèm bộ truyền sóng SLX2, microphone dạng cài áo WL185 kèm bộ truyền sóng SLX1 và bộ thu tín hiệu đôi SLX4.

Xem thêm

Shure FP25/SM58

Bộ microphone không dây gồm có microphone SM58 kèm bộ truyền sóng FP2 và bộ thu sóng FP5 đến từ Shure.

Xem thêm
Youtube Facebook Instagram Phone Favorite