Loa Sân Khấu

DVX DM28

Loa active thuộc hệ thống loa DVX, đến từ hãng âm thanh sân khấu chuyên dụng dB Technologies.

Xem thêm

DVX DM15

Loa active thuộc hệ thống loa DVX, đến từ hãng âm thanh sân khấu chuyên dụng dB Technologies.

Xem thêm

DVX DM12

Loa active thuộc hệ thống loa DVX, đến từ hãng âm thanh sân khấu chuyên dụng dB Technologies.

Xem thêm

DVX D15 HP

Loa active thuộc hệ thống loa DVX, đến từ hãng âm thanh sân khấu chuyên dụng dB Technologies.

Xem thêm

DVX D12 HP

Loa active thuộc hệ thống loa DVX, đến từ hãng âm thanh sân khấu chuyên dụng dB Technologies.

Xem thêm

DVX D10 HP

Loa active thuộc hệ thống loa DVX, đến từ hãng âm thanh sân khấu chuyên dụng dB Technologies.

Xem thêm

DVX D8 HP

Loa active thuộc hệ thống loa DVX, đến từ hãng âm thanh sân khấu chuyên dụng dB Technologies.

Xem thêm

DVX DM 15 TH

Loa active thuộc hệ thống loa DVX, đến từ hãng âm thanh sân khấu chuyên dụng dB Technologies.

Xem thêm

DVX DM 12 TH

Loa active thuộc hệ thống loa DVX, đến từ hãng âm thanh sân khấu chuyên dụng dB Technologies.

Xem thêm

dB Technologies DVA MS12

Loa active bass-reflex kết hợp subwoofer, đến từ hãng âm thanh sân khấu chuyên dụng dB Technologies.

Xem thêm

dB Technologies DVA K5

Loa passive 2 đường tiếng, đến từ hãng âm thanh sân khấu chuyên dụng dB Technologies.

Xem thêm

dB Technologies DVA M2M + DVA M2S

Combo loa gồm 2 loa active module 2 đường tiếng, một loa master và một loa slave, thuộc dòng loa sân khấu DVA , đến từ hãng âm thanh dB Technologies.

Xem thêm
Youtube Facebook Instagram Phone Favorite