Microphones Không Dây

Shure ULXD6

Thiết bị truyền sóng trung gian hỗ trợ cho bộ truyền sóng của các bộ microphone không dây thuộc dòng QLX-D và ULX-D.

Xem thêm

Shure ULXD2/B58

Hệ thống microphone không dây gồm BETA 58A, bộ truyền sóng ULXD2, tương thích với hệ thống ULX-D

Xem thêm

Shure ULXD4DE

Receiver thu tín hiệu ULXD4D thuộc hệ thống microphone không dây của Shure.

Xem thêm

Shure ULXD4A

Receiver thu tín hiệu ULXD4 thuộc hệ thống microphone không dây của Shure.

Xem thêm

Shure ULXD1

Bộ truyền sóng ULXD tương thích với hệ thống không dây ULX-D của Shure.

Xem thêm

Shure ULXD2/B58

Hệ thống microphone không dây gồm BETA 58A, bộ truyền sóng ULXD2, tương thích với hệ thống ULX-D

Xem thêm

Shure ULXD2/SM58

Micrphone không dây gồm microphone SM58 và bộ truyền sóng ULXD2.

Xem thêm

Shure QLXD4A

Receiver thu tín hiệu QLXD4A thuộc hệ thống microphone không dây của Shure.

Xem thêm

Shure QLXD2/SM58

Micrphone không dây gồm microphone SM58 và bộ truyền sóng QLXD2.

Xem thêm

Shure QLXD2/B87A

Micrphone không dây gồm Beta 87A và bộ truyền sóng QLXD2.

Xem thêm

Shure QLXD2/B87C

Micrphone không dây gồm Beta 87C và bộ truyền sóng QLXD2.

Xem thêm

Shure QLXD1

Bộ truyền sóng QLXD1 tương thích với hệ thống không dây BLX của Shure.

Xem thêm
Youtube Facebook Instagram Phone Favorite