Microphones Không Dây

Shure SLX2/BETA58

Micrphone không dây gồm Beta 58A và bộ truyền sóng SLX2.

Xem thêm

Shure SLX24A/BETA58

Hệ thống micrphone không dây gồm Beta 58A, bộ truyền sóng SLX2 và receiver SLX4.

Xem thêm

Shure BLX14A/P31

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone đeo tai PGA31, bộ nhận BLX1 và receiver BLX4 dành cho thuyết trình.

Xem thêm

Shure BLX4

Receiver thu tín hiệu BLX4 thuộc hệ thống microphone không dây của Shure.

Xem thêm

Shure BLX14RA/CVL

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone CVL, bộ nhận BLX1 và receiver BLX4R dành cho thuyết trình.

Xem thêm

Shure BLX14RA/W85

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone dây WL185, bộ nhận BLX1 và receiver BLX4 dành cho thuyết trình

Xem thêm

Shure BLX4RA

Receiver BLX4R phiên bản tủ rack thuộc hệ thống không dây BLX của Shure.

Xem thêm

Shure BLX4A

Receiver BLX4 thuộc hệ thống không dây BLX của Shure.

Xem thêm

Shure SM31

SM31 là micrpphone có thiết kế gọn gàng, trọng lượng nhẹ, thích hợp cho hoạt động vận động hay biểu diễn kết hợp vũ đạo.

Xem thêm

Shure SLX2/SM58

Microphone SM58 kèm theo bộ truyền sóng SLX2, tương thích với hệ thống không dây SLX của Shure.

Xem thêm

Shure BLX14RA/SM31

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone SM31, bộ nhận BLX1 và receiver BLX4 phiên bản dành cho tủ rack dành cho thuyết trình.

Xem thêm

Shure BLX14A/SM31

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone SM31, bộ nhận BLX1 và receiver BLX4 dành cho thuyết trình.

Xem thêm
Youtube Facebook Instagram Phone Favorite