Microphones Không Dây

Shure SLX24A/SM58

Hệ thống micrphone không dây gồm SM58, bộ truyền sóng SLX2 và receiver SLX4.

Xem thêm

Shure SLX124/85/SM58

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone SM58 kèm bộ truyền sóng SLX2, microphone dạng cài áo WL185 kèm bộ truyền sóng SLX1 và bộ thu tín hiệu đôi SLX4.

Xem thêm

Shure QLXD2/B58

Hệ thống microphone không dây gồm BETA 58A, bộ truyền sóng BLX2, tương thích với hệ thống BLX.

Xem thêm

Shure BLX2/B58

Hệ thống microphone không dây gồm BETA 58A, bộ truyền sóng BLX2, tương thích với hệ thống BLX.

Xem thêm

Shure BLX288A/B58

Hệ thống micrphone không dây gồm BETA 58A, bộ truyền sóng BLX2 và receiver dual BLX88.

Xem thêm

Shure BLX24A/B58

Hệ thống micrphone không dây gồm BETA 58A, bộ truyền sóng BLX2 và receiver BLX4.

Xem thêm

Shure BLX24RA/B58

Hệ thống micrphone không dây gồm BETA 58A, bộ truyền sóng BLX2 và receiver BLX4 phiên bản dành cho tủ rack.

Xem thêm

Shure BETA 58A

Microphone thuộc dòng BETA của Shure, chuyên dụng dành cho sân khấu.

Xem thêm

Shure BLX14A/CVL

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone CVL, bộ nhận BLX1 và receiver BLX4 dành cho thuyết trình.

Xem thêm

Shure FP25/SM58

Bộ microphone không dây gồm có microphone SM58 kèm bộ truyền sóng FP2 và bộ thu sóng FP5 đến từ Shure.

Xem thêm

Shure BLX1

Bộ truyền sóng BLX1 tương thích với hệ thống không dây BLX của Shure.

Xem thêm

Shure BLX1288A/CVL

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone SM58 kèm bộ truyền sóng BLX2, microphone dạng cài áo CVL kèm bộ truyền sóng BLX1 và bộ thu tín hiệu đôi BLX88

Xem thêm
Youtube Facebook Instagram Phone Favorite