Microphones Không Dây

Shure BLX288A/SM58

Hệ thống micrphone không dây gồm SM58, bộ truyền sóng BLX2 và receiver dual BLX88.

Xem thêm

Shure BLX24RA/SM58

Hệ thống micrphone không dây gồm SM58, bộ truyền sóng BLX2 và receiver BLX4 phiên bản dành cho tủ rack.

Xem thêm

Shure BLX24A/SM58

Hệ thống micrphone không dây gồm SM58, bộ truyền sóng BLX2 và receiver BLX4.

Xem thêm

Shure BLX2/SM58

Microphone không dây gồm SM58 kết hợp với bộ truyền sóng BLX2, tương thích với receiver thuộc dòng BLX của Shure.

Xem thêm

Shure BLX2/PG58

Microphone không dây gồm PG58 kết hợp với bộ truyền sóng BLX2, tương thích với receiver thuộc dòng BLX của Shure.

Xem thêm

Shure BLX288A/PG58

Hệ thống micrphone không dây gồm PG58, bộ truyền sóng BLX2 và receiver dual BLX88.

Xem thêm

Shure BLX24A/PG58

Hệ thống micrphone không dây gồm PG58, bộ truyền sóng BLX2 và receiver BLX4.

Xem thêm

Shure BLX24RA/PG58

Hệ thống micrphone không dây gồm PG58, bộ truyền sóng BLX2 và receiver BLX4 phiên bản dành cho tủ rack.

Xem thêm

Shure MXW2/SM58

Bộ microphone không dây thuộc dòng Microflex của Shure, sử dụng trong biểu diễn.

Xem thêm

Shure SVX288E/PG58

Hệ thống không dây của Shure gồm 2 microphone PG58 kèm theo bộ nhận SVX2 và receiver dual SVX88 dành cho trình diễn sân khấu.

Xem thêm

Shure SVX188E/CVL

Hệ thống không dây của Shure gồm 2 microphone CVL, 2 bộ nhận SVX1 và receiver dual SVX88 dành cho thuyết trình.

Xem thêm

Shure SVX24E/PG58

Microphone không dây và bộ thu chuyên dùng trong biểu diễn của Shure.

Xem thêm
Youtube Facebook Instagram Phone Favorite