Microphones Không Dây

Shure SVX14E/PGA31

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone PGA31, bộ nhận SVX1 và receiver SVX4 dành cho thuyết trình.

Xem thêm

Shure SVX14E/CVL

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone CVL, bộ nhận SVX1 và receiver SVX4 dành cho thuyết trình.

Xem thêm

Shure SVX24E/PG28

Hệ thống không dây của Shure gồm microphone PG28 và receiver SVX4 dành cho sân khấu chuyên dụng.

Xem thêm

QLXD2/B87A

Micrphone không dây gồm Beta 87A và bộ truyền sóng QLXD2.

Xem thêm
Youtube Facebook Instagram Phone Favorite