SM58

Phòng Thu

Xem nhanh

SHURE KSM353/ED

68,957,000đ
Micro Ruy-băng
Xem nhanh

SHURE KSM44A

34,962,000đ
Micro Condenser Đa Búp Hướng - Đa Năng
Xem nhanh

SHURE KSM32/SL

19,345,000đ
Micro Condenser Đa Năng
Xem nhanh

SHURE SM7B

14,889,000đ
Micro Vocal
Xem nhanh

SHURE KSM8

14,344,000đ
Micro Dynamic cao cấp cho vocal
Xem nhanh

SHURE SM27

13,871,000đ
Micro Condenser Màng rung lớn cao cấp
Xem nhanh

SHURE KSM141

13,001,000đ
Micro Nhạc Cụ Búp Hướng Đôi
Xem nhanh

SHURE SM81

12,825,000đ
Micro Condenser Cho Nhạc Cụ
Xem nhanh

SHURE BETA 98AMP/C

9,973,000đ
Micro Condenser Cho Nhạc Cụ
Xem nhanh

SHURE KSM137

9,715,000đ
Micro Nhạc Cụ búp hướng Cardioid
Xem nhanh

SHURE BETA 91A

8,587,000đ
Micro cho Kick drum
Xem nhanh

SHURE MV7

8,454,000đ
Micro Podcast
Xem nhanh

SHURE BETA 98H/C

8,097,000đ
Micro Condenser Nhỏ Gọn Cho Nhạc Cụ
Xem nhanh

SHURE BETA 52A

5,764,000đ
Micro cho Kick drum
Xem nhanh

SHURE BETA 58A

5,379,000đ
Micro Vocal
Xem nhanh

SHURE BETA 57A

4,224,000đ
Micro Dynamic cho nhạc cụ
Xem nhanh

SHURE PGA98H

4,188,000đ
Micro Cardioid Condenser dạng kẹp cho nhạc cụ
Xem nhanh

SHURE BETA 56A

4,147,000đ
Micro cho Snare/Tom
Xem nhanh

SHURE PGA98D

4,122,000đ
Micro Cardioid Condenser cho trống
Hot
Xem nhanh

SHURE SM58

3,870,000đ
Micro Dynamic cho Vocal
Xem nhanh

SHURE PGA52

3,619,000đ
Micro Cardioid Dynamic cho kick drum
Xem nhanh

SHURE SM57

3,521,000đ
Micro Dynamic cho nhạc cụ
Xem nhanh

SHURE PGA57

1,734,000đ
Micro Dynamic Cho Nhạc Cụ
Xem nhanh

SHURE PGA58

1,476,000đ
Micro Dynamic Cho Vocal
Hiển thị 1 đến 24 trong 24 (1 Trang)