Tất cả sản phẩm

Shure MXA910

Microphone âm trần thuộc dòng Microflex Advance đến từ Shure.

Shure PGA58

Microphone thuộc dòng PGA của Shure, sử dụng trong biểu diễn.

Shure MV51

Microphone thuộc dòng Motiv của Shure, chuyên dụng dành cho thu âm biển diễn.

Mission LX-5

Loa floorstanding thuộc dòng nghe nhạc - xem phim LX của Mission, Anh Quốc.

dB Technologies VIO X205 100

Loa active công suất lớn thuộc dòng VIO X của dB Technologies.

dB Technologies VIO X205 60

Loa active công suất lớn thuộc dòng VIO X của dB Technologies.

dB Technologies VIO X15

Loa active công suất lớn thuộc dòng VIO X của dB Technologies.

dB Technologies VIO X12

Loa active công suất lớn thuộc dòng VIO X của dB Technologies.

dB Technologies VIO X10

Loa active công suất lớn thuộc dòng VIO X của dB Technologies.

dB Technologies VIO S118

Loa active dành cho hệ thống sân khấu, thuộc dòng VIO của dB Technologies.

dB Technologies VIO L208

Loa sân khấu thuộc dòng VIO của dB Technologies.

dB Technologies VIO S218

Loa sân khấu có tích hợp subwoofer thuộc dòng VIO của dB Technologies.

Youtube Facebook Instagram Phone Favorite