Tất cả sản phẩm

BLX288/SM58

2 máy phát cầm tay BLX2; 2 clip micrô |

HT-S4505

HDMI hỗ trợ 3D, Audio Return Channel (ARC-CEC), DeepColor™, x.v.Color™, LipSync, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, Super Audio CD, Multichannel....

MX391

Microlex® Boundary Microphones

SKF-4700

12 cm OMF Diaphragm Cone Wooferx 2 2.5 cm Balanced-Dome Floating Tweeter

PGA 58

Cardioid Dynamic Vocal Microphone

Shure PG28

Microphone thuộc dòng dòng chuyên dụng cho biểu diễn sân khấu và phòng thu của Shure.

Shure PG58

Phiên bản không dây của của PGA58, microphone thuộc dòng dòng chuyên dụng cho biểu diễn sân khấu và phòng thu của Shure.

Shure PGA58

Microphone thuộc dòng dòng chuyên dụng cho biểu diễn sân khấu và phòng thu của Shure.

Shure SVX24E

Receiver dành cho microphone thuộc dòng dòng chuyên dụng cho biểu diễn sân khấu và phòng thu của Shure.

Shure PGA56

Microphone thuộc dòng dòng chuyên dụng cho biểu diễn sân khấu và phòng thu của Shure.

Shure PGA52

Microphone thuộc dòng dòng chuyên dụng cho biểu diễn sân khấu và phòng thu của Shure.

Shure PGA48

Microphone thuộc dòng dòng chuyên dụng cho biểu diễn sân khấu và phòng thu của Shure.

Youtube Facebook Instagram Phone Favorite