SKF-4700

12 cm OMF Diaphragm Cone Wooferx 2 2.5 cm Balanced-Dome Floating Tweeter

Tổng số kỹ thuật:

  • Tổng số kỹ thuật

  • Công suất đỉnh đầu vào: 130 W

  • Trở kháng: 8 ohms

  • Tần số đáp ứng: 50 Hz-40 kHz,

  • WHD: 289 x 1032 x 309 mm

  • Trọng lượng: 8.8 kg
  • Sản phẩm kết hợp

Chưa có sản phẩm

  • Sản phẩm khác
  • Sản phẩm đã xem

SKF-4700

12 cm OMF Diaphragm Cone Wooferx 2 2.5 cm Balanced-Dome Floating Tweeter

Xem thêm
Youtube Facebook Instagram Phone Favorite