SKF-4700

SKF-4700

12 cm OMF Diaphragm Cone Wooferx 2 2.5 cm Balanced-Dome Floating Tweeter

Tổng số kỹ thuật:

  • Tổng số kỹ thuật

  • Công suất đỉnh đầu vào: 130 W

  • Trở kháng: 8 ohms

  • Tần số đáp ứng: 50 Hz-40 kHz,

  • WHD: 289 x 1032 x 309 mm

  • Trọng lượng: 8.8 kg
  • Sản phẩm kết hợp

Chưa có sản phẩm

  • Sản phẩm khác

HPA 2800

Amplifier

Xem thêm

HPA 1400

Amplifier

Xem thêm

HPA 1000

Amplifier

Xem thêm

ARENA SW18

Passive Subwoofer

Xem thêm

ARENA SW15

Passive Subwoofer

Xem thêm

ARENA 15

2-Way Passive Speaker

Xem thêm

ARENA 12

2-Way Passive Speaker

Xem thêm

ARENA 10

2-Way Passive Speaker

Xem thêm

ARENA 8

2-Way Passive Speaker

Xem thêm

DVX P8

2-Way Passive Speaker

Xem thêm

VIO S118

Active Horn-Loaded Flyable Subwoofer

Xem thêm

IE-FC300

In-Earphone

Xem thêm

ES-FC300

Headphone

Xem thêm

ES-HF300

Headphone

Xem thêm

IE-CTI300

In-Earphones

Xem thêm

GLXD14/93

DIGITAL WIRELESS PRESENTER SYSTEM WITH WL93 LAVALIER MICROPHONE

Xem thêm

GLXD24/SM58

DIGITAL WIRELESS VOCAL SYSTEM WITH SM58 VOCAL MICROPHONE

Xem thêm

GLXD14/85

DIGITAL WIRELESS PRESENTER SYSTEM WITH WL185 LAVALIER MICROPHONE

Xem thêm
  • Sản phẩm đã xem

SKF-4700

12 cm OMF Diaphragm Cone Wooferx 2 2.5 cm Balanced-Dome Floating Tweeter

Xem thêm
Youtube Facebook Instagram Phone Favorite