SM58

Vocal

Xem nhanh

SHURE Super 55

7,262,000đ
Micro Vocal Cao cấp
Xem nhanh

SHURE SM87A

9,027,000đ
Micro vocal
Xem nhanh

SHURE SM86

6,288,000đ
Micro vocal
Xem nhanh

SHURE SM7B

14,889,000đ
Micro Vocal
Xem nhanh

SHURE SM58

3,870,000đ
Micro Dynamic
Hết hàng
Xem nhanh

SHURE SM35

4,145,000đ
Micro Headset Dành Cho Biểu Diễn
Xem nhanh

SHURE PGA58

1,476,000đ
Micro Dynamic Cho Vocal
Xem nhanh

SHURE PGA31

1,784,000đ
Headset Condenser Micro
Xem nhanh

SHURE PGA27

5,872,000đ
Micro Condenser Cho Biểu Diễn & Thu Âm
Xem nhanh

SHURE MV88/A-A

4,906,000đ
Micro Condenser cho iOS
Xem nhanh

SHURE MV88+DIG-VIDKIT

8,454,000đ
MV88+ Video Kit
Xem nhanh

SHURE MV7X

6,578,000đ
Micro Podcast
Xem nhanh

SHURE MV7-K-BNDL

9,945,000đ
Micro Podcast
Xem nhanh

SHURE MV7

8,454,000đ
Micro Podcast
Xem nhanh

SHURE MV51

7,028,000đ
Micro Condenser màng rung lớn
2-3 Ngày
Xem nhanh

SHURE KSM9HS

21,219,000đ
Micro Condenser cho vocal, búp hướng đôi
Xem nhanh

SHURE KSM9

21,219,000đ
Micro Condenser Cho Vocal
2-3 Ngày
Xem nhanh

SHURE KSM8

14,344,000đ
Micro Dynamic cao cấp cho vocal
Xem nhanh

SHURE KSM44A/SL

34,962,000đ
Micro Condenser Đa Búp Hướng - Đa Năng
Xem nhanh

SHURE KSM353/ED

68,957,000đ
Micro Ruy-băng
Xem nhanh

SHURE KSM32/SL

19,345,000đ
Micro Condenser Đa Năng
Xem nhanh

SHURE BETA 87C

8,578,000đ
Micro Condenser Cho Vocal
Xem nhanh

SHURE BETA 87A

8,578,000đ
Micro Condenser Cho Vocal
Xem nhanh

SHURE BETA 58A

5,379,000đ
Micro Vocal
Hiển thị 1 đến 24 trong 26 (2 Trang)