Dự án tiêu biểu

Sự khác biệt giữa 2 micro nổi tiếng SM58 và Beta 58A

Sự khác biệt giữa 2 micro nổi tiếng SM58 và Beta 58A

Có khá nhiều bạn hỏi chúng tôi về sự khác biệt giữa micro huyền thoại SM58 và người anh em họ hàng của nó là Beta 58A...

Có khá nhiều bạn hỏi chúng tôi về sự khác biệt giữa micro huyền thoại SM58 và người anh em họ hàng của nó là Beta 58A...

Shure Microflex Ecosystem cung cấp âm thanh chất lượng cao cho Bệnh viện 103 Hà Nội

Shure Microflex Ecosystem cung cấp âm thanh chất lượng cao cho Bệnh viện 103 Hà Nội

  Để có các cuộc họp trực tuyến với âm thanh rõ ràng, chi tiết, bảo mật, bệnh viện 103 Hà Nội đã chọn micro arra..

  Để có các cuộc họp trực tuyến với âm thanh rõ ràng, chi tiết, bảo mật, bệnh viện 103 Hà Nội đã chọn micro arra..

Shure Microflex Ecosystem cung cấp âm thanh chất lượng cao cho công ty Prudential

Shure Microflex Ecosystem cung cấp âm thanh chất lượng cao cho công ty Prudential

  Là một công ty bảo hiểm hàng đầu, Prudential biết rất rõ tầm quan trọng của hệ thống âm thanh chất lượng với..

  Là một công ty bảo hiểm hàng đầu, Prudential biết rất rõ tầm quan trọng của hệ thống âm thanh chất lượng với..

So sánh Shure SM58 và SM48

So sánh Shure SM58 và SM48

SM48 là mẫu micro Shure mới giới thiệu dành cho thuyết trình, giảng dạy hoặc karaoke với mức giá tốt. Nhờ đó có ..

SM48 là mẫu micro Shure mới giới thiệu dành cho thuyết trình, giảng dạy hoặc karaoke với mức giá tốt. Nhờ đó có ..