Dien thuyet

Diễn Thuyết

Xem nhanh

SHURE KSM44A

34,962,000đ
Micro Condenser Đa Búp Hướng - Đa Năng
Xem nhanh

SHURE KSM9

21,219,000đ
Micro Condenser Cho Vocal
Xem nhanh

SHURE KSM8

14,344,000đ
Micro Dynamic cao cấp cho vocal
Xem nhanh

SHURE SM27

13,871,000đ
Micro Condenser Màng rung lớn cao cấp
Xem nhanh

SHURE DH5

13,097,000đ
Micro đeo tai đa hướng DuraPlex
Xem nhanh

SHURE WCM16

9,295,000đ
Micro Đeo Tai
Xem nhanh

SHURE BETA 87C

8,578,000đ
Micro Condenser Cho Vocal
Xem nhanh

SHURE BETA 87A

8,578,000đ
Micro Condenser Cho Vocal
Xem nhanh

SHURE MX392

8,454,000đ
Micro Microflex Boundary
Xem nhanh

SHURE BRH440M

8,327,000đ
Tai nghe phát thanh hai bên
Xem nhanh

SHURE MX393

8,278,000đ
Micro Microflex Boundary
Xem nhanh

SHURE MX153

7,478,000đ
Micro Đeo Tai
Xem nhanh

SHURE MX415

7,476,000đ
Micro cổ ngỗng 15 inch dòng Microflex
Xem nhanh

SHURE MX150

7,460,000đ
Micro Lavalier
Xem nhanh

SHURE MX185

7,292,000đ
Micro Lavalier Cardioid
Xem nhanh

SHURE MX412

7,237,000đ
Micro cổ ngỗng dòng Microflex
Xem nhanh

SHURE MX410

6,811,000đ
Micro cổ ngỗng 10 inch dòng Microflex
Xem nhanh

SHURE MX405

6,486,000đ
Micro cổ ngỗng dòng Microflex 5 inch
Xem nhanh

SHURE MX395

6,475,000đ
Micro Boundary dòng Microflex
Xem nhanh

SHURE CVG18D

6,453,000đ
Micro cổ ngỗng 18” (45.7 cm) có chân đế
Xem nhanh

SHURE SM86

6,288,000đ
Micro vocal
Xem nhanh

SHURE BRH31M

5,981,000đ
Headset broadcast một bên
Xem nhanh

SHURE 55SH SERIES II

5,804,000đ
Micro Vocal Huyền thoại
Xem nhanh

SHURE BETA 58A

5,379,000đ
Micro Vocal
Hiển thị 1 đến 24 trong 50 (3 Trang)